Page 1 - abraziva
P. 1

ABRASIVNÍ MATERIÁLY
   POTRAVINY


        Název         ID    Pracovní tlak   Kaučuk    Pracovní teplota    Strana
                   (mm)      (bar)    Duše/Obal      (°C)

        HADICE PRO TRYSKÁNÍ PÍSKEM
  MATERIÁLY
   ABRASIVNÍ
        SM1         13 - 42     12    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       19
        SM2         13 - 42     12    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       20
        SM3         13 - 42     10    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       21

        HADICE PRO DOPRAVU MALTOVÝCH SMĚSÍ
        SM40         19 - 65     40    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       22
   MINERÁLNÍ OLEJE
        SM20         40 - 65     20    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       23
        SMK         32 - 65     10    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       24
        SMB         20 - 25      -    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       25

        HADICE PRO BETONOVÁ ČERPADLA
   DOPRAVNÍ
  PROSTŘEDKY
        SM200        50 - 125     100    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       26
        SM150        100 - 125     75    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       27
        HADICE PRO SILA
   PÁRA A
        SOSH        75 - 150     6    SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       28
  HORKÁ VODA
        SOSP        75 - 152     6    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       29
        SILO        75 - 100     6    NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       30
        SMSP        50 - 203    -0,8 / 6  NR-SBR-BR / SBR   -35 do +80       31
        SFT         75 - 254     3 - 8    SBR / SBR     -20 do +70       32
   CHEMIE
        HADICE PRO RÝPADLA
        SBD         do 610      -     SBR-NR / CR    -20 do +70       *)
        SBS         do 610      -     SBR-NR / CR    -20 do +70       *)
        SBSD         do 610      -     SBR-NR / CR    -20 do +70       *)

   VODA
        SPECIÁLNÍ APLIKACE
        (VYPOUŠTĚCÍ HADICE /HADICE PRO ČISTÍCÍ VOZY / PRYŽOVÉ HADICE S KRUHOVÝM

        PROFILEM)
        SES55 - SES40   38,1 - 152    -0,8   SBR-NR-BR / SBR   -35 do +80       33
  VZDUCH
        SKM         152 - 403     -     NR / SBR     -35 do +70       *)
   STLAČENÝ
        SMG        přizpůsobeno požadavkům zákazníkt                    *)




   PLYNY






        *) Údaje viz www.semperfl ex.com
   SIGMA
        Pouze pro přehled - pro podrobné informace si prosím přečtěte příslušnou specifi kaci.





                               18


   TECHNICKÁ DATA
   Semperit_Sonderseiten.indd  6                                    22.10.2007  12:08:58 Uhr
   1   2   3   4   5   6